کیت های زیر در صورت نیاز به نرم افزار های سکان اضافه میگردد(قیمت ها به تومان میباشد)

10 عوارض و مالیات (ارزش افزوده) 125,000 41 کنترل سریال کالا 125,000
11 یارانه 125,000 42 امکانات اتصال به ترازو دیجیتال (OFFLINE)+( ONLINE) 190,000
12 ارزی 320,000 43 CALLER ID 125,000
13 امکان محاسبه استهلاک اموال به صورت اتوماتیک 220,000 44 مغايرت گيري 125,000
14 پیش فاکتور 100,000 45 امكان زدن ابعادكالا(طول،عرض،ارتفاع) درفروش 125,000
15 چندانباره-انتقال بین انبارها 160,000 46 چندباركدي(امكان تعريف چندباركدبراي يك كالا) 125,000
16 امانی 125,000 47 تراكنش سند(تغييرات اعمال شده برروي اسنادبه تفكيك هرسند) 220,000
17 تسویه فاکتوربه فاکتوروراس گیری آن 125,000 48 كيت چاپ وتوليدباركد 125,000
18 حساب کل باز 140,000 49 کنترل حداقل،حداکثرفی فروش(تلورانس) 125,000
19 فاكتوربالانس (امكان زدن همزمان خريدوفروش دريك سند) 125,000 50 تولیدرستورانی 135,000
20 سفارشات 135,000 51 قابلیت نصب برنامه بروی چندین سیستم 100,000
21 پرسنلی 500,000 52 کیت راس بدهی 125,000
22 حقوق دستمزدپیشرفته 600,000 53 قفل گزارش گیری 200.000
23 محدویت سطح دسترسی 125,000 54 امتیاز شبکه داخلی 450,000
24 اقساط 135,000 55 هر کلاینت 200,000
25 خریدوفروش متفرقه 125,000 56 ارتباط از راه دور 500,000
26 اشانتیون و جوایز 200,000 57 کلاینت ارتباط از راه دور 200,000
27 امکانات راست چین کیبردبروی فروشگاهی 100,000 58 ورودی از اکسل 200,000
28 پیک موتوری بروی کیت فروشگاهی 100,000 59 LOG فروشگاهی 125,000
29 امکان افزودن بازاریابان به فاکتور 125,000 60 تراکنش فروشگاهی 125,000
30 امکانات چندواحدی 125,000 61 تبدیل کالا 175,000
31 فروش خدمات 125,000 62 امتیاز کارت خرید/تخفیف/هدیه برای سه سال تا 500کارت 2000
32 اعمال سرشکن هزینه ساده 125,000 63 امتیاز کارت خرید/تخفیف/هدیه برای سه سال 500کارت به بالا 1500
33 امکانات خریدوفروش اموال 125,000 64 سیستم قرعه کشی 125,000
34 حقوق دستمزدساده 200,000 65 گزارش سود و زیان تلفیقی 125,000
35 اسنادانتظامی 100,000 66 تبلت افلاین ویندوزی 180,000
36 عملیات راس گیری چک 100,000 67 ارسال پیامک 150,000
37 مراکزدفاتر 125,000 68 اعمال سرشکن هزینه پیشرفته 200,000
38 مراکزهزینه 125,000 69 امکانات میزان فروش هر فروشنده در فروشگاهی 330,000
39 امکانات شعبه 125,000 70 هر جلسه آموزش درمکان فروشنده 75,000
40 ساخت فایل گزارشات فصليTTMS 125,000 71 طراحی, فاکتوروگزارش هرعدد 60,000